Zorgwerkplaats De Balans biedt dagbesteding aan mensen met een psychische en/of psychiatrische problematiek.

Soms kan het gebeuren dat je even vastloopt in je leven. Het kan zijn dat je kampt met psychische problemen en niet meer weet wat je moet doen.
Dat je het grootste gedeelte van de dag alleen thuis zit en bang bent in een sociaal isolement te raken.
Of je komt net uit een psychiatrische instelling en zoekt een plek om weer terug in balans te komen.
Het kan ook zijn dat je door psychische of lichamelijke problemen arbeidsongeschikt bent geraakt.
Je wilt graag weer deelnemen aan de maatschappij maar weet niet hoe?
Wij bieden hulp in deze situaties door zinvolle dagbesteding, individuele begeleiding in thuissituatie en reintergratrietrajecten met als uiteindelijk doel: terug in evenwicht komen!

In Zorgwerkplaats De Balans worden activiteiten georganiseerd voor zelfstandig wonende (jong) volwassenen met een psychische/psychiatrische problematiek.
Soms is er tevens sprake van verslavingsproblematiek. Zij zijn het evenwicht in hun leven kwijt en zijn daardoor vastlopen. De dagbesteding is gericht op het terugvinden van een levensbalans , het opbouwen van zelfvertrouwen en het ontplooien van (nieuwe) mogelijkheden .

De een zoekt sociale contacten en wil een terugval voorkomen. De ander staat voor een nieuwe keuze in zijn leven en wil zich oriënteren op zijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Een belangrijk uitgangspunt is dat Zorgwerkplaats De Balans geen ‘instituut’ is, maar een bedrijf dat mensen helpt om problemen op te lossen en weer te kunnen functioneren in de samenleving.

De Balans helpt je een hernieuwd evenwicht te vinden tussen jouw persoonlijkheid en je omgeving!

Vaak hebben onze clienten een WIA, WAJONG of ABW uitkering . Soms is er ook sprake van een verslavingsprobleem.
Regelmatig worden mensen naar ons verwezen via gemeenten, huisartsen, Emergis, Maatschappelijk Werk of RGZ.
Onze clienten hebben een indicatie voor dagbesteding en/of individuele begeleiding. Dit gaat via aanmelding bij de gemeente waar je woont;
de zogenoemde WMO-melding.In Terneuzen doet Aan-Z dat. In Hulst draagt Stichting Hulst Voor Elkaar daar zorg voor.
De dagbesteding en de individuele begeleiding die Zorgwerkplaats De Balans biedt wordt dan vergoed door de gemeente.