Zorgwerkplaats de Balans

Voor wie?


Zorgwerkplaats De Balans biedt dagbesteding en individuele begeleiding aan mensen met een psychische en/of psychiatrische problematiek.  


Vaak hebben zij een WIA, WAJONG of ABW uitkering . Soms is er ook sprake van een verslavingsprobleem. Regelmatig worden mensen naar ons verwezen via gemeenten, huisartsen, Emergis, Maatschappelijk Werk of RGZ. Of men komt via mond-op-mond-reclame bij ons aankloppen.

Onze clienten hebben een indicatie voor dagbesteding en/of individuele begeleiding. Dit gaat via aanmelding bij de gemeente waar je woont; de zogenoemde WMO-melding. In Terneuzen doet Aan-Z dat. In Hulst draagt Stichting Hulst Voor Elkaar daar zorg voor.

De dagbesteding en de individuele begeleiding die Zorgwerkplaats De Balans biedt wordt dan vergoed door de gemeente. Zij hebben hiervoor budgetten ontvangen van het rijk. wel word er via het CAK maandelijks een eigen bijdrage verwacht van de client, dit gaat vaak om een relatief laag bedrag.

Zorgwerkplaats De Balans is aangesloten bij de Coöperatie van Kleinschaleige Zorg ondernemers in Zeeland (CKZ), en is gecertificeerd volgens de ISO-9001.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande belangstelling hebben en meer willen weten over je mogelijkheden; aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!